Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu Zarejestruj się

O nas

 

Witamy wszystkich miłośników fotografii przyrodniczej na stronie Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej. Jesteśmy nowoczesną grupą pasjonatów fotografii przyrodniczej. Społeczność nasza skupia czołowych fotografów polskiej przyrody oraz pasjonatów i miłośników przyrody o różnorodnym doświadczeniu i osiągnięciach. Jeśli jesteś hobbystą i w Twoim zamiarze jest podnoszenie swoich umiejętności w fotografii przyrodniczej, chciałbyś uczyć się od innych a może też chciałbyś dzielić się doświadczeniem i wiedzą z innymi zapraszamy w nasze szeregi.

Grupa, Hublot Replica Watches mimo że nowa na rynku internetowym już skupia kilkuset użytkowników. Na polskim rynku nie było dotychczas tak rozbudowanej witryny internetowej podpartej rzeczywistą działalnością towarzystwa. Platforma TFP to również duży bank zdjęć przygotowany i przystosowany do ogólnopolskiej sprzedaży i współpracy z największymi oficynami wydawniczymi. „Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju hobbystów o różnym poziomie doświadczenia. Stworzyliśmy zarówno forum internetowe, na którym odbywają się głosowania i prowadzone są rzeczowe dyskusje, ale również zakładkę pomoc/porady, aby użytkownicy mogli otrzymywać cenne porady odnośnie fotografii przyrodniczej od swoich bardziej doświadczonych kolegów.”
Chcesz do nas dołączyć nic trudnego, zarejestruj swoje konto, aktywuj je i zostań pełnoprawnym członkiem naszej internetowej społeczności. Zyskujesz nieograniczone sposoby, metody nauki i naśladowania najlepszych z nas. Portal TFP korzysta z najnowszych technologii,  szybkich łącz internetowych oraz z pozbawionych limitów serwerów sieciowych. Oddajemy w wasze ręce nowoczesne narzędzie, dzięki któremu własna promocja i nauka jeszcze nigdy nie była tak łatwa.

Dziękujemy - zespół TFP

 Regulamin serwisu TFP

 

 

Abyśmy mogli zgodnie współtworzyć platformę internetową Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej i unikać konfliktowych sytuacji każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się dokładnie z niniejszym Regulaminem. Rejestracja nowego konta Użytkownika i logowanie w systemie jest akceptacją Regulaminu i jakiekolwiek działania wbrew niemu będą skutkować zawieszeniem/usunięciem konta Użytkownika. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Grupy czuwają wyłonieni przez Grupę Moderatorzy. Wszystkie sporne kwestie interpretują Moderatorzy i Administratorzy Grupy i to oni mają decydujący głos w większości spornych przypadków.

 

Rejestracja nowego konta Użytkownika:

 

Rejestracja nowego Użytkownika odbywa się tylko i wyłącznie poprzez witrynę www.tfp.net.pl. Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz rejestracyjny, w którym zawarte są informacje dotyczące jego osoby. Rejestracja na platformie TFP jest zarazem akceptacją Regulaminu Grupy i jakiekolwiek działania wbrew niemu będą skutkować zawieszeniem/usunięciem konta Użytkownika. W formularzu podajemy pełne i autentyczne dane osobowe, które posłużą jedynie Administratorom Grupy do kontaktu z Użytkownikiem. Wszystkie poufne dane są widoczne tylko dla Administratorów strony, pozostałe dane, w tym kontaktowe są widoczne dla innych Użytkowników, o ile Użytkownik nie zaznaczy opcji ukrywaj dane osobowe. Formularz zawiera również dane do logowania się na stronie. Niektóre elementy i funkcje strony są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla pełnoprawnych członków grupy i zostaną wyświetlone tylko po poprawnej procedurze logowania Użytkownika.

 

Obowiązki Użytkownika:

 

Obowiązkiem każdego Użytkownika jest przestrzeganie Regulaminu Grupy, w przypadku łamania postanowień Regulaminu Administracja lub Moderatorzy mają prawo zawiesić lub ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika. Każdy członek Grupy TFP ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Grupy oraz zgłaszać wszelkiego rodzaju błędy techniczne na stronie oraz naruszenia Regulaminu przez innych Użytkowników.

 

Aktywacja konta:

 

Aby poprawnie zakończyć procedurę rejestracji nowego konta, należy odebrać wiadomość wysłaną automatycznie na wskazane podczas rejestracji konto e-mail oraz kliknąć w link aktywacyjny. Brak potwierdzenia adresu e-mail skutkuje usunięciem konta w ciągu 3 dni roboczych od rejestracji. Następnie Administratorzy Grupy weryfikują dane osobowe Użytkownika i nadają mu odpowiednie uprawnienia pozwalające na logowanie w systemie. Od momentu nadania uprawnień dla nowego konta Użytkownik staje się pełnoprawnym Członkiem Grupy i nie posiada żadnych ograniczeń funkcyjnych. W przypadku braku automatycznej aktywacji konta w ciągu 3 dni roboczych należy powiadomić Moderatorów Grupy o zaistniałej sytuacji.

 

Konto Użytkownika:

 

Konto Użytkownika składa się z zakładki, w której zawarte są informację o autorze. Obowiązkowe jest tuż po aktywacji konta umieszczenie zdjęć własnego wizerunku (Avatar) oraz umieszczania informacji o autorze; dopuszczalne jest również umieszczanie wszelkich danych promujących autora; zakładka powinna zawierać również dane dla kontaktu z innymi Użytkownikami Grupy. Portal TFP nie jest grupą anonimową. W przypadku nie uzupełnienia wymaganych danych konto zostanie zawieszone, a w późniejszym czasie usunięte. Nie dzieje się to od razu ponieważ Moderatorzy upominają o uzupełnieniu danych poprzez wysłanie e-maila.

 

 

Galeria:

 

Zdjęcia umieszczane w dziale Galeria są wizytówką portalu, a zarazem najlepszymi zdjęciami wybranymi przez samych Użytkowników. Po ich ocenie przez innych Użytkowników portalu trafiają do Galerii Grupy. Aby zdjęcie autora znalazło się w zakładce Galeria musi uzyskać przynajmniej 25 głosów (ilość ta może ulec zmianie w zależności od ilości Użytkowników portalu. Zdjęcia zostają automatycznie przeniesione  do Galerii po upływie około jednego miesiąca. Istnieje jeszcze jedna możliwość przeniesienia zdjęcia do Galerii , w przypadku gdy zdjęcia, które mają 23 głosów mogą być indywidualnie przeniesione przez Administrację grupy, a także zdjęcia które są szczególnej wartości ze względu na gatunek. Podczas umieszczania zdjęć w Forum każdy Użytkownik ma obowiązek wypełnić wszystkie pola- określić gatunek i kategorię zdjęcia. Zdjęcia nie mogą zostać usunięte z Galerii przez Autora. Może to zrobić jedynie Administracja w przypadku naruszenia Regulaminu Grupy.

 

 

Fotoplatforma:

 

Zdjęcia umieszczone w  tej zakładce nie podlegają możliwości usunięcia przez Autora. Autor wystawiając zdjęcia w Forum ma prawo odmowy umieszczenia ich w Galerii oraz ich sprzedaży poprzez zakładkę Fotoplatforma. Aby zdjęcie mogło zostać umieszczone w zakładce Fotoplatforma musi przejść głosowanie w zakładce Forum. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości głosów oraz po wymaganym czasie zostanie automatycznie przeniesione do zakładki Galeria. Jeśli Użytkownik zaznaczył opcję iż zgadza się na sprzedaż swojego zdjęcia, zostanie również umieszczone w zakładce Fotoplatforma. Autor, którego dorobek fotograficzny został umieszczony w zakładce Fotoplatforma zobowiązuje się dostarczyć Administratorom Grupy kadr w formacie i wielkości ściśle wg zamówienia przez Kupującego w ciągu 5 dni roboczych. Należność za sprzedaż zdjęć przekazywana jest po zaksięgowaniu pieniędzy przez Administracje TFP na konto bankowe Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić sprzedaży poszczególnych zdjęć zaznaczając odpowiednią opcję podczas dodawania zdjęć na stronę TFP, w innym przypadku nie jest już możliwa odmowa sprzedaży zdjęć.

 

Aktualności:

 

W zakładce Aktualności każdy Użytkownik ma prawo umieszczania własnych artykułów, porad, fotorelacji czy fotorewirów o ile ich wartość merytoryczna oraz styl pisania jest na wystarczającym poziomie. Dbając o najwyższy poziom materiałów zawartych na TFP wszelkie materiały są moderowane przez Moderatorów lub Administratorów Grupy. Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej ma za zadanie promować i wspierać twórczość  oraz działalność społeczną wszystkich członków Grupy. Artykuły na stronie nie mogą w żaden sposób nawoływać do nieetycznych zachowań. Tematy materiałów ściśle muszą odpowiadać tematowi Grupy, dotyczyć samej fotografii przyrodniczej lub aspektów związanych z przyrodą.

 

Forum:

 

Aby umieścić zdjęcie w zakładce Forum należy z lewego menu wybrać opcję Dodaj zdjęcie. Zdjęcia umieszczane w tej zakładce muszą spełniać odpowiednie kryteria techniczne; zdjęcia słabsze technicznie należy umieszczać w zakładce Pomoc/Porady.

 

Zdjęcia:

 

Autor musi posiadać wyłączne prawo autorskie do przedstawionych na stronie TFP zdjęć; w przypadkach spornych Administracja Grupy ma prawo zażądać wglądu do oryginału zdjęcia. Administracja TFP nie bierze żadnej odpowiedzialności za naruszanie dóbr osobistych osób trzecich przez Użytkowników Grupy. W celu promocji zdjęcia oraz dorobku autora prezentujemy wybrane losowo prace na Naszym profilu Facebook.

Zdjęcia muszą zostać opisane jeśli zostały wykonane w inny sposób niż naturalny; dotyczy to fotografowania w zoo, zagrodach, itp. Wszystkie zdjęcia niespełniające wymienionych wymagań automatycznie zostaną usunięte. Kwestie sporne rozstrzygają Moderatorzy Grupy.

Zabrania się wszelkiego rodzaju fotomontażu. Zdjęcia odbiegające od tematu grupy zostaną natychmiast usunięte, chyba, że ukazują jakikolwiek inny aspekt związany z samą przyrodą lub jej ochroną. Użytkownik notorycznie umieszczający zdjęcia odbiegające od tematu Grupy zostanie trzykrotnie ostrzeżony. Niezastosowanie się do prośby Moderatorów/Administratorów może skutkować zawieszenie lub usunięciem konta.

 

Wymagania zdjęć:

 

 • Zdjęcia format pliku JPG, profil RGB,
 • Wymiary zdjęć : max. 1200 piks. szerokość i max 900 piks. wysokości, pion :900xXX
 • Wielkość pliku nie przekraczająca  2048 kb.   
 • Zdjęcie panoramiczne: max. 1800 x 1200

         

Zdjęcia nie mogą zawierać:

 

 • ozdobników wszelkiego rodzaju, takich jak ramki, podpisy itp.,
 • elementów wytworu ludzkich rąk; chyba, że są to elementy składające się na zdegradowane środowisko danego gatunku lub są jego nieodzowną częścią często bardzo charakterystyczną dla danego gatunku lub środowiska naturalnego.
 • zwierząt domowych, hodowlanych, zwierząt w niewoli, roślin doniczkowych, kwiatów ozdobnych, itp.,
 • ptaków lęgowych oraz ujęć z widocznym gniazdem gdzie ingerencja fotografa mogłaby zaszkodzić ptakom w ich naturalnym cyklu rozrodczym, za wyjątkiem prowadzonych badań oraz posiadanych odpowiednich zezwoleń.

 

Ocena i komentarze zdjęć:

 

 • dla wspólnej przyjemnej dyskusji przyjmujemy zasady obowiązujące na Grupie, 

 • komentarze nie mogą w żaden sposób obrażać Autora, uderzać w jego dobre imię i podważać jego autorytet,

 • komentarze muszą odnosić się tylko do prezentowanego tematu lub zdjęcia,

 • ocena zdjęć zarówno pozytywna jak i negatywna musi być poparta konkretnym merytorycznym uzasadnieniem,

 • niedopuszczalna jest insynuacja i wyrażenia podejrzenia, co do nieetycznych zachowań Autora bez konkretnego dowodu jego działania,

 • wyklucza się używania wulgarnych i obraźliwych słów w stosunku do Autora lub innych Użytkowników Grupy.

 

W przypadku naruszania dobrych zasad Grupy przez Użytkownika Moderator lub Administrator ma prawo upomnieć go.

 

Pomoc-Porady:

 

Zdjęcia słabsze technicznie, do których Autor potrzebuje pomocy zarówno przy obróbce czy rozpoznaniu gatunku oraz dokumentacyjne należy umieszczać w zakładce Pomoc/Porady. W zakładce Pomoc/Porady dołączony materiał fotograficzny nie jest w żaden sposób oceniany.

 

Giełda:

 

Możliwe jest umieszczenie ogłoszenia kupię/zamienię/sprzedam z grafiką. Przedmioty z zakładce Giełda muszą być związane z tematyką Grupy.

 

Rezygnacja z członkostwa Grupy:

 

Odbywa się na zasadzie rozpoczęcia odpowiedniej procedury. Użytkownik wysyła na adres administracja@tfp.net.pl oświadczenie o treści "Rezygnuje z aktywności w portalu Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej, chcę zamknąć konto i usunąć swoje dane osobowe." Oświadczenie musi zostać wysłane tylko i wyłącznie z adresu e-mail Użytkownika. Odstąpienia wysłane z innego adresu e-mail niezgodnego z danymi Użytkownika zostaną automatycznie odrzucone. Administratorzy portalu TFP zweryfikują prośbę i w ciągu 7 dni usuną konto Użytkownika wraz z danymi osobowymi. Zdjęcia umieszczone w Galerii oraz w zakładce Fotoplatforma nie mogą zostać usunięte, chyba, że zostały umieszczone wbrew obowiązującemu Regulaminowi Grupy. Pozostały dorobek fotograficzny jest usuwany z zasobów Grupy.

 

 Reklama:

 

Część powierzchni strony przeznaczona jest na zewnętrzną reklamę. Użytkownicy portalu TFP mogą skorzystać z wymiany banerowej, polegającej na umieszczeniu loga strony Użytkownika na głównej stronie TFP w zamian za promocję portalu TFP na stronie Użytkownika. Z powierzchni reklamowej mogą również skorzystać różnego rodzaju firmy promujące się lub  swoje przedmioty nieodbiegające od tematu Grupy. Projekty non-profit mogą zostać umieszczone okresowo bez pobierania opłaty o ile odnoszą się do czynnej ochrony środowiska lub działalności społecznych związanych z samą przyrodą. Wszelkie środki uzyskane za emisję reklam przeznaczone są na czynną działalność Grupy TFP.      

 

Pomoc techniczna:

 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy wybierając odpowiedniego adresata wiadomości.

 

administracja@tfp.net.pl

moderatorzy@tfp.net.pl