Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu Zarejestruj się

Sroka (Pica pica)

Systematyka
rząd: wróblowe (Passeriformes)
rodzina: krukowate (Corvidae)
gatunek: Sroka (Pica pica)

Charakterystyka/ morfologia
Czarno- biały ptak z bardzo długim ogonem, który stanowi prawie połowę długości ciała. Poza białym brzuchem, ramionami oraz plamami na lotkach pozostałe partie upierzenia są czarne z zielonym, niebieskim i purpurowym metalicznym połyskiem, na skrzydłach i ogonie. Samiec ma nieco większe rozmiary oraz proporcjonalnie dłuższy ogon niż samica. Młode są matowe. Długość ciała wraz z ogonem 40 – 48 cm, rozpiętość skrzydeł 52 - 58 cm, waga 170 - 270 g. Wybitnie osiadła. Przez całe życie zamieszkuje ten sam obszar.

Biotop/ preferencje pokarmowe
Występuje zarówno na terenach zabudowanych, jak i obszarach rolniczych oraz w dolinach rzek, szczególnie tam gdzie występują skupiska drzew i krzewów. Unika zwartych kompleksów leśnych. Poza sezonem lęgowym zbiera się na zbiorowych noclegowiskach. Zimą tego typu koncentracje mogą liczyć setki ptaków. W ciągu dni ptaki są widywane parami. Żywi się owadami, dżdżownicami, mięczakami i gryzoniami. Rabuje gniazda ptaków zjadając ich jaja i pisklęta. Zjada również nasiona roślin i resztki pożywienia wyrzucane przez ludzi i padlinę.

Rozwój osobniczy
Silnie terytorialna, rewiry poszczególnych par mają stały charakter. Bardzo często pary utrzymują więź przez lata, lecz równie dobrze mogą się w kolejnych sezonach kojarzyć z innymi osobnikami. Gniazduje w rozproszeniu. Przystępuje do gniazdowania gdy ma rok lub dwa lata i wyprowadza jeden lęg w sezonie. Budowę gniazda rozpoczyna pod koniec zimy, gdy wystąpią pierwsze oznaki odwilży. Buduje zwykle kilka gniazd, wybrane kończy je zwykle dopiero wiosną. Gniazdo zakładane jest w koronach drzew lub wyższych krzewów i może być wykorzystywane w kolejnych latach. Ma kulisty kształt z otworem z boku i jest zbudowane z drobnych gałązek. Dno gniazda wylepione jest gliną albo ziemią i wyścielone trawą. Samica 4 do 7 brązowo plamkowanych na brązowym lub zielonkawym tle jaj składa od końca marca , w odstępach 1 do 3 dni i sama je wysiaduje przez 21 – 22 dni. Młode zdolność do lotu uzyskują po 25 0 30 dniach od przyjścia na świat, choć pełną samodzielność osiągają w po 11 tygodniach. Młode karmią oboje rodzice. Młode sroki zwykle zakładają swoje gniazda blisko miejsca gdzie się urodziły.

Status gatunku
Objęta ochroną częściową.

Przygotowała: Wanda Kula