Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu Zarejestruj się

Ślepowron (Nycticorax nycticorax)

Systematyka
rząd: brodzące (Ciconiiformes)
rodzina: czaplowate (Ardeidae)
gatunek: Ślepowron (Nycticorax nycticorax)

Charakterystyka/ morfologia
Średniej wielkości czapla o krępej sylwetce i krótkich nogach. Dorosłe mają czarny wierzch głowy i grzbiet, białe czoło i policzki oraz jasnoszare skrzydła, ogon i spód ciała oraz czerwona tęczówkę. Na potylicy występują długie, białe ozdobne pióra, rajery. Samica jest mniej kontrastowo ubarwiona i ma krótsze rajery. Szata spoczynkowa podobna jest do godowej, ale pozbawiona piór ozdobnych. Młode są niepodobne do dorosłych. Są brązowe w białe plamy z ciemnymi smugami na spodzie ciała.. Długość ciała 58 – 65 cm, rozpiętość skrzydeł 105 – 110 cm, waga 0,5 – 0,8 kg. Wędrowny . Odloty rozpoczynają się w sierpniu i wrześniu, powrót w marcu, kwietniu.

Biotop/ preferencje pokarmowe
Przebywa na terenach podmokłych, stawach hodowlanych i zbiornikach wodnych. Jest aktywny głównie o zmierzchu i w nocy. W ciągu dnia przesiaduje wśród gałęzi drzew i ukrywa się w listowiu. Lata cicho, nisko i powoli, wolno uderzając skrzydłami. Poluje samotnie brodząc w płytkiej wodzie lub nieruchomo czatując na gałęziach tuż nad powierzchnia wody lub na granicy trzcinowisk. Żywi się głównie płazami, rybami oraz owadami. Zjada też inne zwierzęta wodne i lądowe. Często żerowisko znajduje się w odległości do kilku kilometrów od gniazda.

Rozwój osobniczy
Do rozrodu przystępuje w wieku 2 lat. Wyprowadza jeden lęg w roku. Kojarzenie się w pary i budowę gniazda poprzedzają toki polegające na stroszeniu piór, klaskaniu dziobem i składaniu gałązek jako symbolicznych podarków. Tworzy kolonie na wyspach porośniętych drzewami lub krzewami gdzie samica buduje gniazdo z patyków i łodyg trzcin przynoszonych przez samca. Składa 3 do 4 zielononiebieskich jaj które wysiadują oboje rodzice zmieniając się regularnie co 3, 4 godziny. Pisklęta wylęgają się po 20 – 23 dniach. W początkowym okresie życia rodzice podają pisklętom nadtrawiony pokarm wprost do dzioba, później pozostawiają go w gnieździe. Młode są lotne po 40 – 50 dniach od wyklucia.

Status gatunku
Objęty ścisłą ochroną gatunkową. Wymaga ochrony czynnej. Należy wyznaczać strefy ochrony kolonii lęgowych.

Przygotowała: Wanda Kula