Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu Zarejestruj się

Pliszka siwa (Motacilla alba)

Systematyka
rząd: wróblowe (Passeriformes)
rodzina: pliszkowate (Motacillidae)
gatunek: Pliszka siwa (Motacilla alba )

Charakterystyka/ morfologia
Niewielki ptak z charakterystycznym długim ogonem, którym często macha w górę i w dół. Wiosna samce tego gatunku maja czarne ciemię, kark i śliniak a boki głowy i czoło podobnie jak spód ciała, białe. U samic czarne plamy są mniejsze i rozmyte. Ptaki dorosłe w szacie spoczynkowej maja jasną głowę i jedynie na piersi i bokach szyi czarny półksiężyc. Przez cały rok grzbiet tych ptaków pozostaje szary, a pióra na skrzydłach i ogon czarne z białymi brzegami. Młode przypominają dorosłe w szatach spoczynkowych lecz są brudnoszare. Wędruje małymi stadami i gromadnie nocuje trzcinach razem z innymi ptakami. Spotkać ja można w przelotach: marzec- kwiecień i wrzesień – październik. U nas częściowo osiadła i sporadycznie można ją spotkać w pozostałych miesiącach w roku.. Długość ciała 18- 20 cm, rozpiętość skrzydeł 25- 30 cm, waga 17- 25 g.

Biotop/ preferencje pokarmowe
Żyje w pobliżu ludzkich siedzib, na nieużytkach, polach i pastwiskach oraz nad brzegami zbiorników wodnych o mulistej i piaszczystej glebie. Występuje i na nizinach i w górach. Żywi się owadami, pająkami, zjada tez nasiona i zielone części roślin, Pokarm zbiera z ziemi, powierzchni wody lub chwyta ofiary w powietrzu.

Rozwój osobniczy
Pliszki przystępują do gniazdowania w po raz pierwszy, gdy maja rok. W okresie lęgowym są silnie terytorialne. Zdarza się, że przepędzają inne osobniki ze swoich żerowisk. Wyprowadzają dwa legi w sezonie.. Para buduje gniazdo w szczelinach i otworach w ścianach budynków, w stertach gruzu i w gęstych krzakach. Samo gniazdo zbudowane jest z drobnych gałązek, traw, korzeni, mchu i wyścielone piórkami i włosiem. Białawe lub szarawe jaja z drobnymi ciemnymi plamkami w ilości od 4 do 6 składane są od kwietnia. Wysiadują je oboje rodzice przez 12 - 14 dni. Początkowo pisklęta są nieustannie ogrzewane, a pożywienie dostarczają im oboje rodzice. Młode uzyskują zdolność do lotu w wieku około 2 tygodni i jeszcze przez tydzień są dokarmiane przez rodziców.

Status gatunku
Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Przygotowała: Wanda Kula