Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu Zarejestruj się

Biegus malutki (Calidris minuta)

Systematyka
Rząd: siewkowe (Charadriiformes)
Rodzina: bekasowate (Scolopacidae)
Rodzaj: biegus (Calidris)
Gatunek: Biegus malutki (Calidris minuta)

Charakterystyka/ morfologia
Brak różnic miedzy samcem i samicą. W szacie godowej wierzch ciała brązowordzawy pokryty ciemnymi i jasnymi plamami. Jasne plamy układają się na grzbiecie w kształt litery "V". Spód ciała i brew biała. Nogi i dziób ciemne. W szacie spoczynkowej wierzch ciała ciemnoszary z ciemnymi i jasnymi plamami. Litera "V" nadal widoczna. U osobników młodocianych białe plamy wyraźniejsze.Długość ciała ok. 13-16 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 28-37 cm, waga 20-27 g

Biotop/ preferencje pokarmowe
Siedliskiem tego biegusa są tundra i lasotundra w pobliżu terenów podmokłych. Pokarm to drobne bezkręgowce zbierane z powierzchni podłoża podczas pieszej wędrówki, głównie w ciągu dnia. Na lęgowiskach je głównie owady.

Rozwój osobniczy
Na lęgowisko ptaki przelatują w końcu maja lub na początku czerwca , jeszcze w okresie topnienia śniegu. Gniazdują w rozproszeniu. Gniazdo zakładają na ziemi, na suchym wzniesieniu w pobliżu wody, w płytkim dołku słabo ukrytym w roślinności. Samica najczęściej składa dwa lęgi, przy udziale różnych samców. Pierwszy wysiadywany jest przez pierwszego samca, a drugi przez samicę (zdarza się, że przez obydwoje rodziców). Są to najczęściej 4 (rzadziej 3 lub 5) jaj, zielonkawe lub płowe, brązowo nakrapiane jaja. Wysiadywanie trwa 20-21 dni. Młode uzyskują lotność po 14-16 dniach. Ptaki młode opuszczają lęgowiska po około dwóch tygodniach od odlotu dorosłych.

Status gatunku
W Polsce spotykany w całym kraju podczas przelotów w maju-czerwcu i lipcu-październiku . Liczniej jesienią. Często występuje w mieszanych stadach z innymi biegusami, gdzie wyróżnia się małymi rozmiarami. Objęty jest ochroną ścisłą.

Przygotowała : Wanda Kula